Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


tiedotteet

ASUKASTIEDOTE 5/2024

PALOVAROITTIMET - yleiset tilat Palovaroittimia tullaan asentamaan rappujen ylimmän kerroksen kattoihin, kerhohuoneeseen, kuntosalille sekä vuokrattaviin tiloihin. Palovaroittimia (paristot) huolletaan kerran vuodessa.

PIHAPUUT Huonokuntoisia pihapuita tullaan kaatamaan ja harventamaan viikolla 22. Pihalla liikkumista on vältettävä työpäivän aikana. Puiden kaadosta vastaa: PihaPuuPalvelut Oy Ville Boijer-Spoof, Arboristi, ville.boijerspoof@gmail.com

ULKO-OVET Rappujen ulko-ovet pidetään lukossa vuorokauden ympäri 01.07.2024 alkaen.

TUPAKOINTI ON KIELLETTY PARVEKKEILLA Parveketupakointi on kiellettyä, koska siitä aiheutuu hajuhaittaa naapurustoon. Tupakan haju ja savu ovat epäterveellisiä ja tupakoimattomalle vielä erittäin epämiellyttäviä. Tupakoithan jatkossa ulkona.

ASUKASTOIMIKUNTA Asukastoimikunnan toimintaa on tarkoitus jälleen aloittaa. Infoa tulossa myöhemmin, miten pääset mukaan toimintaan.

RESIDENT NOTICE 5/2024

SMOKE DETECTORS - common areas Smoke detectors will be installed on the roofs of the top floor of the stairs, in the club room, in the gym and in the premises for rent. Fire alarms (batteries) are serviced once a year.

YARD TREES Yard trees in poor condition will be cut down and thinned out in week 22. Movement in the yard must be avoided during the working day. Trees are felled by: PihaPuuPalvelut Oy Ville Boijer-Spoof, Arborist, ville.boijerspoof@gmail.com

EXTERIOR DOORS The outside doors of the stairs will be kept locked 24/7 from 01.07.2024.

SMOKING IS PROHIBITED ON BALCONIES Smoking on the balcony is prohibited because it causes odor nuisance to the neighborhood. The smell and smoke of tobacco are unhealthy and even very unpleasant for a non-smoker. In the future, please smoke outside.

RESIDENTIAL COMMITTEE The residents' committee is supposed to start working again. Information coming later on how you can get involved.


ASUKASTIEDOTE 10/2023

Pysäköinninvalvonta ParkkiPate ryhtyy lokakuun aikana valvomaan pysäköintiä kiinteistöllä. Pysäköinninvalvonta vuokrattavilla autopaikoilla tehdään ajoneuvojen rekisterinumeroiden perusteella ja kiinteistön vieraspaikkojen käyttöä valvotaan aikaperusteisesti. Vieraspaikoille pysäköinti on edelleen ilmaista mutta rajoitettu 4 tuntiin.

Sähkö- ja hybridiautojen lataus lämmitystolpista on kielletty Kiinteistön pysäköintialueen lämmitystolpat eivät sovellu sähkö- ja hybridiautojen lataukseen. Tästä johtuen auton lataus pysäköintialueen lämmitystolpista on ehdottomasti kielletty. Auton lataaminen johtaa autopaikan vuokrasopimuksen purkamiseen.

Lisälämmittimien käyttö asunnoissa on kielletty Jos asunnossa on riittävän lämmin (yli +20°C), voi lämmityspatteri tuntua viileältä. Tämä johtuu siitä, että patterin termostaattiventtiili sulkee patterin, kunnes huone tarvitsee lisää lämmitystä. Sähköisen lisälämmittimen käyttö ei nosta huoneiston lämpötilaa, koska lisälämpö kytkee huoneen varsinaisen lämmityksen pois päältä. Tästä ja lisääntyneestä tulipaloriskistä johtuen lisälämmittimen käyttö asunnoissa on kiellettyä.

Jätteiden lajitteluohjeet Tiedotteen mukana toimitamme HSY:n jätteiden lajitteluohjeet ja pyydämme, että noudatat ohjeita lajitellessasi omia jätteitä.

Kerhohuoneella ylimääräistä tavaraa Kerhohuoneelle on kertynyt sinne kuulumattomia kalusteita. Ne on laputettu ja vapaasti haettavissa omaan käyttöön. Huolto tulee poistamaan ylimääräiset ja tarpeettomat kalusteet loppusyksyllä.

Kiinteistön laajakaistasopimus päivitetty Kiinteistön laajakaistasopimus on päivitetty ja uuden sopimuksen perusnopeus on 100 M ja se astuu voimaan 1.10.2023.

Parking control ParkkiPate will begin enforcing the property’s car parking rules in October. Parking in rented parking spaces will be monitored according to the car registration numbers. The use of the property’s guest parking spaces will be monitored according to the parking time. The guest parking spaces are still free to use, but the maximum parking time is 4 hours.

Electric and hybrid cars must not be charged using the heating posts The heating posts in the property’s car park are not suitable for charging electric and hybrid cars. For this reason, charging cars using the heating posts in the car park is strictly prohibited. If any cars are charged in this way, the rental agreement for the parking space will be rescinded.

Supplementary heaters must not be used inside apartments If the indoor air is warm enough (over +20°C), the radiator may feel cool. This is because the radiator’s thermostat valve closes until the room needs more heating. A supplementary electric heater will not raise the indoor temperature because the additional heat deactivates the normal heating in the apartment. For this reason, and because of the increased fire risk, using supplementary heaters inside apartments is prohibited.

Waste sorting instructions We are including HSY’s waste sorting instructions with this announcement. Please follow the instructions when you sort your waste.

Excess items in the club room Some excess items of furniture have been left in the club room. They have been labelled and are free to collect for your own use. The maintenance company will remove all excess and unwanted furniture in the late autumn.

Broadband contract updated The property’s broadband contract has been updated. Under the new contract, the base speed will be 100 Mbps as of 1 October 2023.


tiedotteet.txt · Viimeksi muutettu: 2024/06/14 11:25 / Nina Wetterstrand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki